Základy managementu

Přidáno: 21.04.2008 v 21.45

V zimním semestru 2008 jsem v rámci získání zápočtu dostal za úkol vypracování seminární práce. Seminární práce v níž jsem měl „otravovat“ starosty, zastupitele, místní podnikatele, pracovníky státní správy, a tak podobně. Otravovat otázkami na prapodivné téma disparity.

Otázky jsem měl pevně dány a na mě bylo vést řízený pohovor s minimálně třemi lidmi.

 1. Jaké existují nerovnosti mezi Vaší obcí a ostatními obcemi a mezi Vaším (mikro)regionem a ostatními (mikro)regiony? Jak se tyto nerovnosti projevují? (Vyjmenujte, prosím, tři nejzávažnější)
 2. Jak „pociťují“ všechny uvedené druhy nerovností Vaši občané, návštěvníci, podnikatelé, místní instituce (školy, nemocnice, kulturní zařízení, sportovní kluby a zařízení)?
 3. Kolik a koho ve Vašem okolí uvedené nerovnosti (disparity) „stojí“?
 4. Jaké jsou příčiny vzniku, respektive proč uvedené nerovnosti ve Vašem okolí existují?
 5. Kdo by měl iniciovat řešení stávajících nerovností ve Vašem regionu?
 6. Kdo a jak by se měl na řešení nerovností ve Vašem regionu podílet?
 7. Kdo by měl řešení nerovností ve Vašem regionu řídit?
 8. Kdo by měl řešení nerovností ve Vašem regionu financovat?
 9. Existují ve Vašem okolí (regionu) případy úspěšného/neúspěšného řešení nerovností na úrovni obce, okolí obce a mikroregionu.

Práci mi výrazně narušila jen přerušená komunikace s členem zastupitelstva místní samosprávy v Libranticích, kvůli které jsem přišel o jednoho člena ve „výzkumu“. Vyučující Ing. Tomáš Kala DrSc., DBA to naštěstí pochopil a díky úsilí mě a mého otce byla seminární práce (doc, 31 kB) nakonec zdárně dokončena.

V letním semestru jsem si cvičení zapsal ke stejnému vyučujícímu, a tak mě i tentokrát čekalo zpracování další seminární práce. Výhodou bylo, že jsem již nemusel nutně obcházet zastupitele obcí apod. Dalo si vystačit s informacemi z internetu. Zadání bylo jasné, zvolit si obec, ve které žiji nebo o ní vím něco více a vypracovat pro ni strategický plán rozvoje obce v letech 2008–2015. Vím, že hodně lidí z mé školy bydlí na vesnicích. A bylo mi jasné, že strategický plán pro Hradec Králové by byl mnohonásobně obtížnější. Zvolil jsem tedy raději obec Stěžery, ve které má naše rodina umístěnu „letní chatičku“. I tentokráte jsem postupoval podle přesně dané osnovy.

 1. Stručná charakteristika obce. (Název, velikost, čím je pozoruhodná, …)
 2. Výchozí SWOT analýza obce. (Popis silných, slabých stránek obce, příležitostí a ohrožení/rizik jejího dalšího rozvoje)
 3. Globální cíl rozvoje obce. (Popsat „budoucí stav“ obce v roce 2015)
 4. Vize rozvoje města do roku 2015. (Popsat jak se město bude proměňovat)
 5. Výčet hlavních strategických cílů. (Alespoň pěti)
 6. Popis klíčových strategických akcí k uskutečnění jednotlivých hlavních strategických cílů. (Včetně odhadu finančních nákladů, termínů zahájení a ukončení, odpovědnosti za uskutečnění každé akce)
 7. Budoucí SWOT analýza obce v roce 2015.

Pokud si jednotlivé body osnovy pročtete, zjistíte stejně jako já, že se jedná vlastně stále o to samé – zvláště pak body 3., 4. a 5. Celkově jsem z toho všechno byl trošku zmatený. Naštěstí mě zachránila pomoc spolužáka o rok výše, u kterého jsem se inspiroval o čem vůbec práci pojednat. Stejně jako u minulé práce mi nakonec otec pomohl správně formulovat myšlenky a i tentokrát byla seminární práce (doc, 53 kB) úspěšně dokončena.

Nový komentář

 

 

 

 

Pravidla

 • Tučně * označené položky je nutné vyplnit.
  E-mail nebude zveřejněn.
 • Pište prosím slušně a k věci. Pokud můžete, používejte diakritiku.
 • HTML formátování není podporováno.
 • Na předchozí komentáře odkazujte zápisem [4].

 

Navigace

Kategorie článků

Nejzajímavější články


Tento kód slouží k testování robotů vykrádajících obsah těchto stránek